TARIEVEN per 1 januari 2023
en
Aanvraagformulier begrafenis.
Er is één tarievenlijst voor
JeroenBoschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam samen.


Tarieventabel 2023


Begraven op Zwijndrecht.nl


Beheersverordening 2021

Nadere regels - Beheersverordening 2021
Aanvraagformulier begrafenis
(PDF document)

Aanvraagformulier begrafenis
(WORD invul document)

Volledig ingevuld formulier per e-mail naar:
begraafplaatsen@zwijndrecht.nl