TARIEVEN per 1 januari 2021
en
Aanvraagformulier begrafenis.
Er is één tarievenlijst voor
JeroenBoschlaan, Munnikensteeg en Heerjansdam samen.

Totale tarieventabel
(PDF document)
Verkorte tarieventabel
(PDF document)


Beheersverordening en Uitvoeringsbesluit

Beheersverordening
(Word document)

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen
(word document)


Nieuwsbrief ondernemers dec2021
(PDF document)

Aanvraagformulier begrafenis
(PDF document)
Aanvraagformulier begrafenis
(WORD invul document)

Volledig ingevuld formulier per e-mail naar:
begraafplaatsen@zwijndrecht.nl